10 อันดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาล ตอนที่ 2

10 อันดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาล ตอนที่ 2

อันดับต่อไปนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้สูงสุดตลอดกาล โดยได้นําเอาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ทําให้ค่าเงินเพิ่มสูงขึ้นนับจากทศวรรษต่างๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (เดือนกันยายน ค.ศ. 2018) ซึ่งก็จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องดังๆในยุคอดีตได้ถูกนํามาประเมินรายได้ใหม่ให้เท่ากับรายได้ที่สามารถทําได้หากภาพยนตร์เรื่องนั้นถูกนํามาฉายในช่วงเวลาปัจจุบัน ภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาลซึ่งถูกนํามาจัดอันดับตามเงื่อนไขดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ Continue reading 10 อันดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทํารายได้สูงสุดตลอดกาล ตอนที่ 2