ตำนานดาวจูปิเตอร์ เทพซูสผู้ปกครองสวรรค์และเทพโอลิมปัสทั้งปวง ตอนที่ 2

เขาโอลิมปัส ที่อยู่แห่งเทพโอลิมเปียน

เขาโอลิมปัส ที่อยู่แห่งเทพโอลิมเปียน

พวกเทพอาศัยอยู่ด้วยกันในวังขนาดมหึมาบนยอดเขาโอลิมปัส เป็นเขาสูงเยี่ยมเหนือเมฆในเธสซาลี ทางเข้าเป็นประตูเมฆขนาดใหญ่ มีเทพีแห่งฤดูกาลคอยรักษา เทพีจะเป็นผู้อนุญาตการผ่านออกจากสวรรค์ลงไปยังโลกมนุษย์และรับพวกเขากลับ ภายในวังขนาดมหึมานั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเทพต่างๆ แต่ละองค์ต่างมีที่อยู่ของตัวเอง แต่ทุกผู้ที่นั่นเมื่อถูกเรียกหาก็จะไปชุมนุมกันในห้องสภาของซูสเช่นเดียวกับเทวาที่ไม่ได้อยู่ ณโอลิมปัส ไม่ว่าเทพแห่งปรโลก เทพแห่งโลก หรือเทพแห่งทะเล จะมาที่นี่เมื่อมีโองการของซูสเช่นกัน Continue reading ตำนานดาวจูปิเตอร์ เทพซูสผู้ปกครองสวรรค์และเทพโอลิมปัสทั้งปวง ตอนที่ 2