How to ตั้งสติพิชิตความกังวลและเพิ่มความรื่นรมย์ให้กับชีวิต

How to ตั้งสติพิชิตความกังวลและเพิ่มความรื่นรมย์ให้กับชีวิต อายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความปรวนแปรทางอารมณ์ ความเจ็บป่วยทางกาย หรือความเสื่อมถอยทางด้านความคิดและสติปัญญา ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับหลายคน งานวิจัยของชาวดัตช์พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นความทุกข์ใจจะมาคู่กับอาการซึมเศร้าและผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย เป็นที่ทราบกันดีว่าความวิตกกังวลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด แต่เราสามารถป้องกันด้วยวิถีธรรมชาติหลายรูปแบบ Continue reading How to ตั้งสติพิชิตความกังวลและเพิ่มความรื่นรมย์ให้กับชีวิต