เทคนิคนอนหลับให้เต็มอิ่มและยืดอายุให้ยืนยาวด้วยการมิตรภาพ

ในขณะที่นอนหลับ อวัยวะต่างๆรวมถึงกระดูกและเนื้อเยื่อจะถือโอกาสซ่อมแซมตัวเอง ส่วนอารมณ์กับความทรงจําก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาจัดเรียงใหม่ในสมองส่วนเก็บข้อมูลอันเป็นขั้นตอนสําคัญที่ทําให้เรามีความทรงจําชนิดยาวนาน ปัญหานอนไม่หลับพบได้เสมอในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกับผู้หญิง จากการสอบถามคนอเมริกัน 1,000 ราย พบว่าสาเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับเกิดจากความกังวลปัญหาสุขภาพ และอาการร้อนวูบวาบในช่วงวัยทอง Continue reading เทคนิคนอนหลับให้เต็มอิ่มและยืดอายุให้ยืนยาวด้วยการมิตรภาพ