แนะนำที่เที่ยวบนเกาะ ‘ไอล์ ออฟ สกาย’ ประเทศสกอตแลนด์

– ไอล์ ออฟ สกาย (Isle of Skye)-

Isle of Skye เป็นเกาะขนาดใหญ่อีกเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้แผ่นดินมากที่สุดของสกอตแลนด์ มีลักษณะรูปทรงคล้ายผีเสื้อครึ่งตัว มีประชากรอาศัยอยู่น้อยนิดเพียง 9,000 กว่าคนเท่านั้น รายได้ส่วนใหญ่ ของเกาะมาจากการท่องเที่ยว รองลงมาคือการเกษตรกรรม โรงกลั่น วิสกี้ และงานหัตถกรรมเมืองที่ใหญ่ และถือเป็นเมืองหลวงของเกาะแห่งนี้คือ เมืองพอร์ตทรี (Portree) เกาะนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเวทมนตร์ และสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะแห่ง ม่านหมอก เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแกลิก (Gaelic) ชาวพื้นเมืองของเกาะนี้ยังคงใช้ภาษาแกลึก อยู่ถึง 3 ใน 4 ของจํานวนประชากร และยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะดนตรีพื้นเมือง หรือดนตรีโฟล์ค เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศจึงแปรปรวน ลมแรง และมีฝนตกอยู่เสมอๆ Continue reading “แนะนำที่เที่ยวบนเกาะ ‘ไอล์ ออฟ สกาย’ ประเทศสกอตแลนด์”